عنوان خدمت زمان ارائه خدمت/روز تعرفه ارائه خدمت/ریال واحد ارائه دهنده خدمت واحد ناظر فرم های مورد نیاز
اسم شماره تماس اسم شماره تماس
توزیع اینترنت 2 روز قبل از برگزاری نمایشگاه طبق لیست شرکت ایرانیان نت
09126845662 آقای جاوید 21914121 فرم قراداد اینترنت

* برای دریافت مراحل خدمت خرید پهنای باند اینترنت اینجا کلیک نمایید.